Poetna stranica 03.07.2022.  10:03
10 godina Informatièkog kluba

Informatièki klub "Križevci" Križevci osnovan je u okviru Zajednice tehnièke kulture Križevci kao Informatièka sekcija prije petnaestak godina. Zbog prostornih i drugih uvjeta prvo je jedno vrijeme radio kao sekcija u radio klubu. Izuzetnim zalaganjem ZTK i njenih voditelja, a zaslugom i omladinskog rukovodstva u tadašnjem Omladinskom domu, dobivene su prostorije za unapreðenje aktivnosti tehnièke kulture koje su vlastitim aktivnostima osposobljene za aktivnosti Informatièke i Modelarske sekcije Zajednice. Svojim izuzetnim aktivnostima te sekcije su donošenjem Zakona o tehnièkoj kulturi organizirane kao klubovi, i to: Informatièka sekcija na osnivaèkoj Skupštini 30.12.1993. godine postala je Informatièki klub "Radnik" Križevci, a Modelarska sekcija nekoliko dana prije prerasla je u Aero klub "Dragutin Novak" Križevci. Slijedile su izuzetno uspješne aktivnosti i uspjesi o kojima æete moæi saznati više na ovim stranicama.
Sponzor Informatièkog kluba je poslije nekoliko godina poèeo je vrlo slabo sponzorirati aktivnosti Kluba, koji je svojim aktivnostima doprinio velikoj promidžbi sponzora, pa je na Skupštini kluba 14.01.2000. godine donesena odluka da klub promijeni ime u Informatièki klub "Križevci" Križevci pod kojim i danas djeluje.